Citrix Webinterface 5.4.2 Dutch Language pack released

citrixlogo1_thumb[1] Voor de mensen die het nog niet gezien hadden, Jeroen Tielen is het nieuwe jaar goed begonnen en heeft een update uitgebracht voor
de Dutch Language pack . Dit keer voor versie Citrix Web Interface 5.4.2

Het gaat om een zogeheten "hybrid" vertaling dwz, de gebruikersinterface in het Nederlands en de foutafhandeling in het Engels.
(waar wij als admin het meeste mee kunnen in geval van nood!)
Het artikel is hier te vinden.
Goed bezig die Jeroen!
If this post helped you out, help me out keeping this site alive and visit some of my sponsors on the left or right.. Thanks..!
TAGS: Dutch Language Pack WI 5.4.2, Nederlandse vertaling Citrix Web Interface 5.4.2